5. kyū (keltainen)

Minimiaika

Keltaisen vyön kokelaan tulee olla vähintään 7 vuotias ja kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua judon aloittamisesta. Minimiaikaa sovelletaan lähinnä niihin, jotka harjoittelevat judoa säännöllisesti noin neljä kertaa viikossa.

Aikuisjudoka on tyypillisesti valmis keltaisen vyön kokeeseen kun harjoituskertoja on kertynyt n. 50 (2 harjoitusta viikossa 6 kk ajan). Juniorit ovat tyypillisesti valmiita keltaisen vyön kokeeseen harjoiteltuaan säännöllisesti peruskurssin ajan syksystä kevääseen.

Kilpailupisteet

Keltaisen vyön kokelaalta ei edellytetä kilpailupisteitä

Yleistä

Vyökokeessa vaaditaan seuraavien asioiden osaamista ja käsitteiden ymmärtämistä:

 • Toimiva ja turvallinen ukemi

 • Dojokäytös

 • Shisei, asento, asenne

 • Kumikata, tapa muodostaa käsiote

 • Shintai, siirtyminen, liikkuminen

 • Tai-sabaki, kääntyminen, vartalon hallinta

 • Kuzushi, horjutus

 • Tsukuri, tehdä valmistelevat toimenpiteet

 • Kake, toteuttaa (heitto)

 • Tandoku-renshu, yksinharjoittelu

Pystytekniikat

Yksi heitto (kustakin) te-waza, koshi-waza ja ashi-waza (käsihietot, lonkkaheitot ja jalkaheitot) ryhmistä. Esimerkiksi

 • Ippon-seoi-nage

 • O-goshi

 • O-soto-gari

Mattotekniikat

Kolme sidontaa kesa-gatame luokasta, johon kuuluvat

 • Kesa-gatame

 • Kuzure-kesa-gatame

 • Ushiro-kesa-gatame

 • Kata-gatame

Huom! Kodokan luokittelee makura-kesa-gatame nimellä tunnetun sidonnan kuzure-kesa-gatame sidonnaksi eli yhdeksi kesa-gatame sidonnan muunnelmista. Graduointisäännöissä käytetään Kodokanin tekniikkaluokittelua.

Suoritustaso

Keltaisen vyön kokeissa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia. Tekniikan ajoituksessa, suunnassa ja hallitsemisessa voi olla virheitä, koska keltaisessa vyössä kyse on vielä judon tekniikoiden alkeiden opettelusta.

Ukemin tulee olla toimiva ja turvallinen (edellyttää oikeaa heittosuoritusta). Ukemit voidaan toteuttaa salin päästä päähän esim. 2 rinnakkaista jonoa.

Heitot esitetään liikkeestä: Uke työntää tai vetää, torin mukautuminen liikkeeseen ja heitto. Sallitaan varsinaisen työnnön sijasta uken astuminen kohti ja vastaavasti vedon sijasta uken astuminen torista poispäin ja näihin torin mukautuminen.

Sidonnat esitetään hyökkäystilanteesta vaihtoehtoisesti

 • Tori on puolustustilanteessa istuallaan tai selällään, uke hyökkää jalkojen suunnasta, josta tori kääntää sidontaan. Voidaan aloittaa myös molemmat vastakkain polvi matossa.

 • Uke on puolustustilanteessa selällään, tori hyökkää jalkojen suunnasta sidontaan.

 • Uke on vatsallaan tai kontillaan, josta tori kääntää sidontaan.

Judon peruskäsitteet

 • Dojokäytös, erityisesti turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät asiat.