3. kyū (vihreä)

Minimiaika

Vihreän vyön kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua oranssin vyön graduoinnista. Minimiaikaa sovelletaan lähinnä niihin, jotka harjoittelevat judoa säännöllisesti noin neljä kertaa viikossa ja menestyvät kilpailuissa ikäisiään tai muuta vertailuryhmäänsä selvästi paremmin.

Kilpailupisteet

Vihreän vyön kokelaalta ei edellytetä kilpailupisteitä.

Yleistä

 • Yksi leiri (edellisen vyön suorittamisen jälkeen)

 • Judon perusteet -koulutus

 • Heitot liikkeestä eri suuntiin, oikealle ja vasemmalle puolelle

 • Tehokas horjutus

 • Tokui-waza (lempitekniikka)

Pystytekniikat

te-waza

ippon-seoi-nage

morote-seoi-nage

eri-seoi-nage

koshi-waza

uki-goshi

o-goshi

koshi-guruma

ashi-waza

de-ashi-barai

hiza-guruma

sasae-tsurikomi-ashi

o-soto-gari

o-uchi-gari

ko-uchi-gari

Huom! Kodokan tekniikkaluettelossa on heitot Seoi-nage ja Ippon-seoi-nage, mutta ei Morote-seoi-nage, eikä Eri-Seoi-nage heittoja, vaikka ne Suomen Judoliiton graduointisäännöissä mainitaankin vaatimuksena.

Mattotekniikat

Kaikki sidonnat shiho-gatame ja kesa-gatame -luokista sekä niistä poistulot.

Shime- ja kansetsu-wazan perusteet, hadaka-jime ja ude-hishiki-juji-gatame.

Kesa-gatame -luokka:

 • Kesa-gatame

 • Kuzure-kesa-gatame

 • Ushiro-kesa-gatame

 • Kata-gatame

Huom! Kodokan luokittelee makura-kesa-gatame nimellä tunnetun sidonnan kuzure-kesa-gatame sidonnaksi eli yhdeksi kesa-gatame sidonnan muunnelmista. Graduointisäännöissä käytetään Kodokanin tekniikkaluokittelua.

Shiho-gatame -luokka:

 • Yoko-shiho-gatame

 • Kami-shiho-gatame

 • Kuzure-kami-shiho-gatame

 • Tate-shiho-gatame

Huom! Graduointisäännöissä käytetään Kodokanin tekniikkaluokittelun mukaisia sidontojen nimiä, joten vain kesa-gatame ja kami-shiho-gatame sidonnoista on olemassa kuzure muoto eli nimetty muunnelma. Erikseen nimettyä kuzure muotoa ei ole olemassa yoko-shiho-gatame, tate-shiho-gatame tai kata-gatame sidonnoista. Tämä tarkoittaa vain sitä, että on olemassa useita erilaisia tapoja tehdä yoko-shiho-gatame, tate-shiho-gatame ja kata-gatame sidonnat vaikka niitä ei olekaan erikseen nimetty.

Suoritustaso

Vihreän vyön kokelaan tekniikka alkaa olla jo sujuvaa ja tokui-wazat tehokkaita.

Vihreän vyön koe voidaan aloittaa tokui-wazan esittämisellä monipuolisesti (useammasta tilanteesta). Näin kokelas pääsee kokeen aluksi esittämään vahvat tekniikkansa ja graduoija näkee, mitä kokelas parhaiten osaa ja miten. Tokui-wazan esittämisessä näkyy selvästi torin hyökkäyksessä rytmin vaihto ja horjutuksen teho.

Heittoja osattava tehdä reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen neljään eri suuntaan: Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä myös viemällä uke liikkeeseen eri suuntiin esim. neljään horjutussuuntaan tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä.

Mattotekniikat esitetään hyökkäys/puolustustilanteista

 • Tori puolustautuu selällään ja tekee sidontaan käännön, kuristuksen tai käsilukon

 • Uke on vatsallaan tai nelinkontin - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen selästä, sivulta tai uken pään suunnasta

 • Uke on selällään - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen

 • Sidonnoista poistulot osattava monipuolisesti

Ukemin rooli keskeinen ja osattava hyvin.