2. kyū (sininen)

Minimiaika

Sinisen vyön kokelaan tulee olla vähintään 13 vuotias ja kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 8 kuluttua vihreän vyön graduoinnista. Minimiaikaa sovelletaan lähinnä niihin, jotka harjoittelevat judoa säännöllisesti noin neljä kertaa viikossa ja menestyvät kilpailuissa ikäisiään tai muuta vertailuryhmäänsä selvästi paremmin.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteitä vaaditaan 5 judoliiton kilpailumääräysten mukaisista virallisista kilpailuista. Kilpailupisteiden puuttuessa minimiaika on kaksinkertainen.

Yleistä

 • Yksi leiri (edellisen vyön suorittamisen jälkeen)

 • Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa -koulutus

 • tehokas ja toimiva tokui-waza

 • reagointi uken liikkeeseen

 • erilaiset käsiotteet (kumikata), esim.

  • ai-yotsu (esim. molemmilla oikeanpuoleinen perusote eli oikea käsi pitää kiinni kauluksesta ja vasen käsi hihasta)

  • kenka-yotsu (toisella vasemmanpuoleinen ja toisella oikeanpuoleinen ote)

 • viisi renraku-waza (yhdistelmätekniikka eli kombinaatio)

 • viisi kaeshi-waza (vastatekniikka)

Pystytekniikat

te-waza

ippon-seoi-nage

morote-seoi-nage

eri-seoi-nage

tai-otoshi

koshi-waza

uki-goshi

o-goshi

koshi-guruma

tsurikomi-goshi

tsuri-goshi

harai-goshi

ashi-waza

de-ashi-barai

hiza-guruma

sasae-tsurikomi-ashi

o-soto-gari

o-uchi-gari

ko-uchi-gari

okuri-ashi-barai

uchi-mata

sutemi-waza


yksi tekniikka sutemi-wazoista

Huom! Kodokan tekniikkaluettelossa on heitot Seoi-nage ja Ippon-seoi-nage, mutta ei Morote-seoi-nage, eikä Eri-Seoi-nage heittoja, vaikka ne Suomen Judoliiton graduointisäännöissä mainitaankin vaatimuksena.

Mattotekniikat

Mattotekniikat randorimaisesti. Osaekomi-waza (sidonnat ja poistulot). Neljä tekniikkaa shime-waza ja kansetsuwaza ryhmistä (neljä molemmista).

Kata

Nage-no-kata te-waza (uki otoshi, ippon-seoi-nage ja kata-guruma).

Suoritustaso

Sinisen vyön kokelaalta vaaditaan jo tekniikoiden periaatteiden ymmärtämistä (opetus) ja tekniikoiden teho ja luonnollinen suunta näkyy jo selvästi. Tokui-wazat vaaditaan osattavan monipuolisesti (Tekniikkaperhe-periaate).

Koejärjestys

 1. Nage-no-kata te-waza

 2. Tokui-wazan esittäminen

 3. tekniikkaesittely

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä viemällä uke liikkeeseen eri suuntiin tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä. Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin

 • Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on mahdollisimman pian reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Sidonnoista poistulot osattava monipuolisesti (suunta, tilan tekeminen, sidonnan ‘tukipisteiden murtaminen’).

Kaeshi-wazassa tori torjuu/väistää uken hyökkäyksen ja tekee vastatekniikan

Renraku-wazassa uke torjuu/väistää torin hyökkäyksen, johon tori tekee kombinaatio- eli yhdistelmätekniikan.

Shime-waza ja kansetsu-waza perusteet ja vaikutusmekanismit (turvallisuusnäkökohdat).

Viisi renraku-waza:a ja kaeshi-waza:a ne-waza:an (mattotekniikassa).