1. kyū (ruskea)

Minimiaika

Ruskean vyön kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 10 kuukauden kuluttua sinisen vyön graduoinnista. Minimiaikaa sovelletaan lähinnä niihin, jotka harjoittelevat judoa säännöllisesti noin neljä kertaa viikossa ja menestyvät kilpailuissa ikäisiään tai muuta vertailuryhmäänsä selvästi paremmin.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteitä vaaditaan 10 judoliiton kilpailumääräysten mukaisista virallisista kilpailuista. Kilpailupisteiden puuttuessa minimiaika on kaksinkertainen.

Yleistä

  • Judotuomarin peruskurssi ilman lisenssivaatimusta

  • Monipuolinen ja tehokas tokuiwaza-tekniikkaperhe

Pystytekniikat

te-waza

ippon-seoi-nage

morote-seoi-nage

eri-seoi-nage

tai-otoshi

kata-guruma

koshi-waza

uki-goshi

o-goshi

koshi-guruma

tsurikomi-goshi

tsuri-goshi

harai-goshi

hane-goshi

sode-tsurikomi-goshi

ashi-waza

de-ashi-barai

hiza-guruma

sasae-tsurikomi-ashi

o-soto-gari

o-uchi-gari

ko-uchi-gari

okuri-ashi-barai

uchi-mata

ko-soto-gake

ashi-guruma

harai-tsurikomi-ashi

sutemi-wazakolme sutemi-waza:a

Huom! Kodokan tekniikkaluettelossa on heitot Seoi-nage ja Ippon-seoi-nage, mutta ei Morote-seoi-nage, eikä Eri-Seoi-nage heittoja, vaikka ne Suomen Judoliiton graduointisäännöissä mainitaankin vaatimuksena.

Mattotekniikat

Mattotekniikat randorimaisesti. Osaekomi-waza (sidonnat ja poistulot).

Kansetsu-waza:

 • ude-gatame

 • ude-garami

 • hiza-gatame

 • waki-gatame

 • hara-gatame

Shime-waza:

 • juji-jime -ryhmä

 • okuri-eri-jime

 • kataha-jime

 • morote-jime

Kata

Nage-no-kata

 • te-waza (uki-otoshi, ippon-seoi-nage ja kata-guruma).

 • koshi-waza (uki-goshi, harai-goshi, tsurikomi-goshi)

 • ashi-waza (okuri-ashi-barai, sasae-tsurikomi-ashi, uchi-mata)

Huom! Kodokan tekniikkaluettelossa ei ole Morote-jime kuristusta, vaikka se Suomen Judoliiton graduointisäännöissä mainitaankin vaatimuksena.

Suoritustaso

Ruskean vyön kokelaan suorituksessa näkyy teknisen osaamisen varmistuminen, laajuus ja teho.

Katasuorituksessa torin reagoiminen ja mukautuminen uken hyökkäykseen näkyy selvästi ja heitot on osattava teknisesti samalla tasolla kuin ’vapaasta’ liikkeestä.

Tokui-wazat vaaditaan osattavan monipuolisesti ja tehokkaasti.

Renraku- ja kaeshi-wazaa vaaditaan myös tokui-wazojen ulkopuolelta eri tekniikkaryhmistä luonnollisesta dynaamisesta tilanteesta randorin/ottelun tapaan liikkumalla:

 • Renraku-waza : Kokelas hyökkää jollakin tekniikalla, johon uke reagoi väistämällä, (lantio) torjunnalla, jolloin tori tekee uken reaktioon sopivan tekniikan.

 • Kaeshi-waza : Uke hyökkää randorin/ottelun tapaan liikkumalla, tori torjuu tai väistää ja tekee vastatekniikan.

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä viemällä uke liikkeeseen eri horjutussuuntiin tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä. Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin:

 • Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on mahdollisimman pian reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Käsiotteiden hakeminen ja rakentaminen sekä pystyssä että matossa.

Kymmenen renraku-waza:a ja kaeshi-waza:a tachi-waza:an ja ne-waza:an.