4. kyu (oranssi)

Lähteet:

Graduointisäännöt 1.9.2020 (pdf)

Minimiaika

Oranssin vyön kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua keltaisen vyön graduoinnista. Minimiaikaa sovelletaan lähinnä niihin, jotka harjoittelevat judoa säännöllisesti noin neljä kertaa viikossa ja menestyvät kilpailuissa ikäisiään tai muuta vertailuryhmäänsä selvästi paremmin.

Kilpailupisteet

Oranssin vyön kokelaalta ei edellytetä kilpailupisteitä.

Yleistä

Vyökokeessa vaaditaan seuraavien asioiden osaamista ja käsitteiden ymmärtämistä:

  • Yaku-soku-keiko, Harjoitus, jossa heitellään vuorotellen vapaasti valittavia heittoja ilman vastustusta.

  • Kagari-keiko, Harjoitus, jossa vain toinen heittää. Harjoituspari voi puolustaa tai hyökätä ennalta ennalta sovitulla tavalla, esim. puolustaa väistelemällä.

Pystytekniikat

Kuusi heittoa te-waza, koshi-waza ja ashi-waza -ryhmistä (vähintään yksi jokaisesta ryhmästä).

Mattotekniikat

Kaikki sidonnat kesa-gatameluokasta ja jokaisesta yksi poistulo.

  • Kesa-gatame

  • Kuzure-kesa-gatame

  • Ushiro-kesa-gatame

  • Kata-gatame

Huom! Kodokan luokittelee makura-kesa-gatame nimellä tunnetun sidonnan kuzure-kesa-gatame sidonnaksi (kesa-gatame sidonnan muunnelma). Graduointisäännöissä käytetään Kodokanin tekniikkaluokittelua.

Suoritustaso

Oranssin vyön kokeessa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia ja toimivia.

Ajoituksessa, suunnassa ja hallitsemisessa voi olla vielä vähän virheitä, mutta suoritusvarmuus on hieman vahvistunut keltaisen vyön tasosta. Oranssi vyö on vielä judon aloitusvaihetta, joten kiitettävää teknistä osaamista ja tehoa ei vielä vaadita.

Ukemin tulee olla toimiva ja turvallinen (edellyttää oikeaa heittosuoritusta).

Heitot esitetään liikkeestä. Uke työntää tai vetää, torin mukautuminen liikkeeseen, jossa näkyy uken vieminen horjutukseen ja heitto.

Sidonnat esitetään hyökkäystilanteesta

  • Tori on puolustustilanteessa istuallaan tai selällään, uke hyökkää jalkojen suunnasta, josta tori kääntää sidontaan

  • Uke on puolustustilanteessa selällään, tori hyökkää jalkojen suunnasta sidontaan

  • Uke on vatsallaan tai kontillaan, josta tori kääntää sidontaan