Vyökokeet‎ > ‎

3. kyu (vihreä)


Lähteet:
Graduointisäännöt 1.7.2016 (pdf)

Minimiaika

Vihreän vyön kokeeseen voi osallistua aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua oranssin vyön graduoinnista.

Kilpailupisteet

Vihreän vyön kokelaalta ei edellytetä kilpailupisteitä.

Yleistä

 • Yksi leiri (edellisen vyön suorittamisen jälkeen)
 • Judon perusteet -koulutus
 • Heitot liikkeestä eri suuntiin, oikealle ja vasemmalle puolelle
 • Tehokas horjutus
 • Tokui-waza (lempitekniikka)

Pystytekniikat

te-waza ippon-seoi-nage
morote-seoi-nage
eri-seoi-nage 
koshi-waza uki-goshi
o-goshi
koshi-guruma
ashi-waza de-ashi-barai
hiza-guruma
sasae-tsurikomi-ashi
o-soto-gari
o-uchi-gari
ko-uchi-gari

Huom! Kosoto-gari heitto tarvitsee osata vasta 1. dan kokeessa.

Mattotekniikat

Kaikki sidonnat shiho-gatame ja kesa-gatame -luokista sekä niistä poistulot.

Shime- ja kansetsu-wazan perusteet, hadaka-jime ja ude-hishiki-juji-gatame.

Kesa-gatame -luokka:
 • Kesa-gatame
 • Kuzure-kesa-gatame
 • Kata-gatame
Huom! Kodokan (ja graduointisäännöt) luokittelee yleisessä käytössä olevat makura-kesa-gatame ja ushiro-kesa-gatame sidonnat kesa-gatame sidonnan muunnelmiksi eli kuzure-kesa-gatame sidonnaksi.

Shiho-gatame -luokka:
 • Yoko-shiho-gatame
 • Kami-shiho-gatame
 • Kuzure-kami-shiho-gatame
 • Tate-shiho-gatame
Huom! Graduointisäännöissä käytetään Kodokanin tekniikkaluokituksen mukaista määritelmää, jossa vain kesa-gatame ja kami-shiho-gatame sidonnoissa on olemassa kuzure muoto eli muunnelma. Määritelmän mukaan kuzure muotoa ei ole olemassa yoko-shiho-gatame, tate-shiho-gatame, eikä kata-gatame sidonnoista. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa useita erilaisia tapoja tehdä esim. tate-shiho-gatame niminen sidonta.


Suoritustaso

 • vuoden 2008 laatuvaatimusten mukaisesti
 • mahdolliset ristiriitaisuudet on korjattu nykyisiin vyökoevaatimuksiin nähden
Vihreän vyön kokelaan tekniikka alkaa olla jo sujuvaa ja tokui-wazat tehokkaita.

Vihreän vyön koe voidaan aloittaa tokui-wazan esittämisellä monipuolisesti (useammasta tilanteesta). Näin kokelas pääsee kokeen aluksi esittämään vahvat tekniikkansa ja graduoija näkee, mitä kokelas parhaiten osaa ja miten. Tokui-wazan esittämisessä näkyy selvästi torin hyökkäyksessä rytmin vaihto ja horjutuksen teho.

Heittoja osattava tehdä reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen neljään eri suuntaan: Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä myös viemällä uke liikkeeseen eri suuntiin esim. neljään horjutussuuntaan tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä.

Mattotekniikat esitetään hyökkäys/puolustustilanteista
 • Tori puolustautuu selällään ja tekee sidontaan käännön, kuristuksen tai käsilukon
 • Uke on vatsallaan tai nelinkontin - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen selästä, sivulta tai uken pään suunnasta
 • Uke on selällään - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen
 • Sidonnoista poistulot osattava monipuolisesti
Ukemin rooli keskeinen ja osattava hyvin.